tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/67/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: DAZP/261-67/2018; data zamieszczenia: 02.01.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz. 406.)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu upublicznionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiającego.

I. ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Druk materiałów promocyjnych  związany z organizacją przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w 2019 roku w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego

2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

 

III. PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

 

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2019 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 oferta

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drukarnia WL Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 68c, 80-761 Gdańsk.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-01-02 14:23:14

Archiwum

Data Autor
2019-01-02 14:22 Mirosława Zalewska zobacz
2018-12-10 11:41 Katarzyna Małecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 164