drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/4/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-4/2019; data zamieszczenia: 25.01.2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk publikacji pt. „Nick w Gdańsku” oraz publikacji pt. „Fluorescent Chrysanthemum Remembered”, związany z organizacją wystaw realizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Druk publikacji z nadanym nr ISBN pt. Nick w Gdańsku 200 egz. w jęz. polskim i 200 egz. w jęz. angielskim oraz druk publikacji z nadanym nr ISBN pt. Fluorescent Chrysanthemum Remembered” 200 egz. w jęz. polskim i 200 egz. w  jęz. angielskim.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-01-25 12:34:20

Archiwum

Data Autor
2019-01-25 12:31 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 111