drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/7/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-7/2019; data zamieszczenia: 11.02.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk folderu „Oman / Czarnobyl. Erozja obecności” Jerzy Wierzbicki związany z organizacją wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Folder „Oman / Czarnobyl. Erozja obecności” Jerzy Wierzbicki

Format A5 (205x145mm)

objętość: 16 stron (całość)

druk: 4/4 (fullkolor)

papier: offset 140g

oprawa: zszycie zeszytowe (po krótszym boku)

Nakład 400 egz.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-02-11 11:47:22

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 93