drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/10/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-10/2019; data zamieszczenia: 27.02.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz. 406.)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu upublicznionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiającego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Druk magazynu RĘCZNIK o następującej specyfikacji technicznej:

Format: 20 cm (szer.) x 26 cm (wys.)

Liczba stron: 52 (z okładką)

Papier okładka: Munken Lynx 300, druk 4+4

Papier środek: Cyclus Print 115g, druk 2+2, Pantone 0821 C + Czerń

Okładka: z uszlachetnieniem (folia gloss 1/0 na logo, tłoczenie logo wypukłe 4,2x4,2cm)

oprawa zeszytowa (3 zszywki)

 

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw.

 

III. PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

 

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2019 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6 ofert

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRUKARNIA WL SP. Z O.O. 80-761 Gdańsk, ul. Elbląska 68 C

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-02-27 10:20:25

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 91