tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/14/2019

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-14/2019; data zamieszczenia: 09.04.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz. 406.)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu upublicznionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiającego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1:

  1. Druk magazynu Ręcznik - nakład 1000 sztuk
  2. Druk folderu do wystawy indywidualnej Piotra Dumały- nakład 400 egz.

Część nr 2 - Druk gry karcianej Dobble Debate nakład: 100 sztuk (100 talii wraz z pudełkami)

Część nr 3 - Druk folderu do wystawy Archiwum vol. 1 – 500 egz.

 

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych.

 

III. PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

 

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2019 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4 oferty.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ NR 1 - Zakład Poligraficzny Normex ul. Geodetów 8, 80-289 Gdańsk

CZĘŚĆ NR 2 DRUKARNIA „ARGONEX” CHOROBIŃSCY Sp. Jawna, ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz.

CZĘŚĆ NR 3 Projektant Jakub Janik, ul. Piotrkowska 22/4, 80-180 Gdańsk.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-04-09 10:31:13

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 118