drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/17/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-17/2019; data zamieszczenia: 19.04.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk związany z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

  1. Przedmiotem zamówienia jest druk związany z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
  2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

Część I – druki naklejek

Część II – druk folderu M. Szlaga

  1. Część I - druk naklejek

Ilość:  2x1000 sztuk, 500 szt.

Naklejki foliowe, cięte - pojedyncze

Zaokrąglone rogi

Kolorowe

Wymiar: 5,5x5,5 cm

  1. Część II

Druk folderu do wystawy „Fotografowałem polskiego króla” M. Szlaga.

Format A6

32 strony

Papier offset lub kreda matt 150 g

CMYK 4/4

warianty cenowe: nakład 1000 egzemplarzy lub 500 egz.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-04-19 12:13:34

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 69