tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/17/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-17/2019; data zamieszczenia: 26.04.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz. 406.)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu upublicznionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiającego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  • Przedmiotem zamówienia jest druk związany z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
  • Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części:

Część I – druki naklejek

Część II – druk folderu

Część III – druk pocztówek

3)Część I - druk naklejek

Ilość:  2x1000 sztuk, 500 szt.Naklejki foliowe, cięte – pojedyncze, Zaokrąglone rogi

Kolorowe, Wymiar: 5,5x5,5 cm

  • Część II Druk folderu do wystawy „Fotografowałem polskiego króla” M. Szlaga.

Format A6 , 32 strony, Papier offset lub kreda matt 150 g, CMYK 4/4

nakład 1000 egzemplarzy lub 500 egz.

  • Część III – druk pocztówek
  1. 2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych.

III. PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2019 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9 ofert.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ NR 1 - Drukarnia B3 Project ul. Kartuska 377, Gdańsk.

CZĘŚĆ NR 2 - Zakład Poligraficzny Normex ul. Geodetów 8, 80-289 Gdańsk.

CZĘŚĆ NR 3 - Viperprint Sp. z o.o., ul. Rejtana 33A, 42-202 Częstochowa.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-04-26 13:45:00

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 125