tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/20/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-20/2019; data zamieszczenia: 06.05.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk katalogu związany z organizacją wystawy realizowanej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Przedmiotem zamówienia jest druk katalogu związany z organizacją wystawy realizowanej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego:

druk katalogu pt. „Laure Prouvost, wot hit talk”

Druk: offset Ryobi Led UV

Nakład: 300 egz

Format: 216 x 254 mm, pion

Ilość stron: 116

Publikacja będzie miała numer ISBN

 

48 str Magno Volume 115g, 4/4 (CMYK),

68 str Recy Star Polar 115 g, 1+1 (Black) (dystrybucja Papyrus),

kompletowanie skladek

Okładka: Natural Art Silk Embossed Eggshell 290g, 4/1 (CMYK/Black) (dystrybucja Panta),

Oprawa: miękka, PUR - kompletowanie (teksty przeplatają się ze zdjęciami) wg poniższego rozbicia:

1-8 - Magno Volume 115g 4/4 (CMYK) - 8 stron

9-12 - Recy Star Polar 115 g, 1+1 (Black) - 4 strony

13-20 - Magno Volume 115g 4/4 (CMYK) - 8 stron

21-28 - Recy Star Polar 115 g, 1+1 (Black) - 8 stron

29-36 - Magno Volume 115g 4/4 (CMYK) - 8 stron

37-52 - Recy Star Polar 115 g, 1+1 (Black) - 16 stron

53-60 - Magno Volume 115g 4/4 (CMYK) - 8 stron

61-68 - Recy Star Polar 115 g, 1+1 (Black) - 8 stron

69-76 - Magno Volume 115g 4/4 (CMYK) - 8 stron

77-88 - Recy Star Polar 115 g, 1+1 (Black) - 12 stron

89-96 - Magno Volume 115g 4/4 (CMYK) - 8 stron

97-116 - Recy Star Polar 115 g, 1+1 (Black) - 20 stron

Pakowanie: foliowanie termo, pojedyncze egzemplarze, wysyłka w kartonach.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-05-06 13:17:37

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 131