drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/21/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-21/2019; data zamieszczenia: 10.05.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk kalendarium oraz druk wielkoformatowy  związany z organizacją wystaw, festiwali, widowisk oraz przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw, festiwali, widowisk oraz przedsięwzięć edukacyjnych

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Część I - druk kalendarium z nadanym nr ISBN

48 stron, oprawa zeszytowa, szycie srebrnymi zszywkami

papier IQ Colorblue BL29 120 g

druk 4/4 offset, nakład: 400 szt. lub 500 szt.

Część II – druk wielkoformatowy

  1. Druk Citylighty  format CLP 120 x 180 cm

- kreda błysk 150 g

- bez uszlachetniania,

- jednostronnie kolorowe (4+0 CMYK),

W tym:

6 projektów x 9 sztuk - łącznie 54 sztuk - kampania Moja Wolność

 1 projekt x 50 sztuk - łącznie 50 sztuk - kampania Niefestiwal

2. Druk plakatów wielkoformatowych,

format: 1000x707 mm

zadruk 4/0 CMYK

papier kreda błysk 130 gm2

w tym:

Plakat B1 - 6 projektów x 150 sztuk - łącznie 900 plakatów - kampania Moja Wolność

Plakat B1 1 projekt x 150 sztuk - łącznie 150 plakatów - kampania Niefestiwal

3. Druk plakatów B1 - Kino Wolność

Format: 1000x707 mm

zadruk 1/0 (czerń)

papier offset 240 gm2

lakier standard

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-05-10 13:53:38

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 51