tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/26/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-26/2019; data zamieszczenia: 04.06.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I.ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk katalogu F. Themerson związany z organizacją wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

druk katalogu Franciszki Themerson z nadanym nr ISBN wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:

format: 240 x 300 mm (w pionie)

nakład: 500 egzemplarzy

objętość: 20 stron (2 arkusze 8-stronicowe + narzut na pierwszy arkusz)

dodatkowo narzut na drugi arkusz z papieru barwionego w masie (łączna objętość środka 24 strony)

papier: Munken Pure 150 g/m2

papier na narzut: barwiony w masie ok. 150 g/m2

kolory druku: 1,5 arkusza 8-stronicowego 1+1 (czarny), 1 arkusz 8-stronicowy 4+1 (CMYK + czarny)

kolory druku narzutu z papieru barwionego w masie: 1+1 (czarny)

oprawa: szyto-klejona

karton na okładkę: Munken Pure 300 g/m2

kolory druku okładki: 1+0 (czarny)

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-06-04 11:52:33

Archiwum

Data Autor
2019-02-08 08:57 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 87