drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/261-45/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-45/2019; data zamieszczenia: 14.11.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk katalogu związany z organizacją wystawy realizowanej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Przedmiotem zamówienia jest

Druk wraz z dostawą katalogu do wystawy „Bez granic. Przetworzone ciało. Poszerzony mózg. Usieciowiona sprawczość” 1000 egzemplarzy

format: 165 x 235 mm b5 (portret)

ilość stron: 272

papier: kreda matowa novatech matt biały, 150 g/m2

druk kolor: cmyk całość środek

środki: lakier akrylowy matowy całość

okładka 

format:  2 x 165 x 235 mm + grzbiet (ok. 17-20 mm) + skrzydełka składane do wewnątrz po 130 mm (x2)

druk kolor: 1 kolor pantone jednostronnie

folia: matowa przód

uszlachetnianie: hotstamping złota folia (tytuł na przodzie) w polu ok. 120 x 70 mm / matryca do hs

papier: kreda matowa novatech matt biały, 300 g/m2

Katalog z numerem ISBN.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-11-14 12:02:48

Archiwum

Data Autor
2019-06-24 14:04 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 23