tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/261-57/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-57/2019; data zamieszczenia: 27.11.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk książeczek wraz z dostawą

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Druk książeczek wraz z dostawą

Specyfikacja wydruku:

- format 148 mm szer. x 210 mm wys. (po rozłożeniu 296 mm x 148 mm)

- 36 stron + okładka

- papier offset 130g

- druk 4/4

- książeczka zszyta zszywkami

- okładka: 4 str., druk 4/0 cmyk, karton z kremowym spodem 300g

- nakład: 850 szt.

Książeczka będzie posiadała nr ISBN.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-11-27 13:44:13

Archiwum

Data Autor
2019-06-24 14:04 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 67