tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/261-58/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-58/2019; data zamieszczenia: 03.12.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk katalogów związanych z organizacją wystaw realizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Przedmiotem zamówienia jest druk katalogów związanych z organizacją wystaw realizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

Część I – druk katalogu Trzy lub dwa

Część II – druk katalogu Wilno w Gdańsku

2. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt wykonania druku z materiałów własnych Wykonawcy, koszty transportu, pakowanie w kartony, dostarczenie i wniesienie wszystkich egzemplarzy do siedziby zamawiającego.

3. Część I zamówienia- Druk katalogu „Trzy lub dwa” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wg specyfikacji technicznej:

Format: 164x210 mm

Wnętrze: 120 stron, kreda gloss, kreda mat

Okładka: miękka ze skrzydełkami, folia gloss

Oprawa: klejona, szyta nićmi

Druk cyfrowy kolor

Katalog z numerem ISBN.

Nakład 300 egz., lub 500 egz.

4. Część II  zamówienia- Druk katalogu „Wilno w Gdańsku” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Format: 39 x 20 cm, poziom

oprawa: bez grzbietu, szyto-klejona, blok szyty pomarańczową nicią

blok z trzech rodzajów papieru:

  1. papier biały natural: Alto 1.3 Naturel 130 g (panta) LUB Pergraphica

Natural Rough 120 g (papierowy dizajn), 96 stron, zadruk CMYK 4/4

  1. papier pomarańczowy: IQ Color orange 120 g (papierowy dizajn), 32

strony, zadruk CMYK 1/1

  1. papier biały: G-Snow 130 g (arctic paper), 64 strony, zadruk CMYK 4/4

okładka:

tektura szara 2 mm, oklejona papierem i sklejona z wyklejką

papier na oklejkę i wyklejkę: IQ Color orange 160 g

nadruk PANTONE Violet + tłoczenie

Katalog z numerem ISBN.

Nakład 300 egz., lub 500 egz.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-12-03 13:49:45

Archiwum

Data Autor
2019-06-24 14:04 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 60