drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/261-57/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: ZP/261-57/2019; data zamieszczenia: 11.12.2019 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz. 406.)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu upublicznionym w

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiającego.

 

I.ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytucja kultury.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

świadczenie usługi druku książeczek 850 egz., związanej z organizacją wystaw i przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej w 2019 roku dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych.

III. PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2019 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 oferty.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INTROLIGATORNIA MIREX Leszek Chmielewski z siedzibą w Mirotkach, gm. Skórcz, Mirotki 69, 83-225 Mirotki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-12-11 09:57:53

Archiwum

Data Autor
2019-06-24 14:04 Mirosława Zalewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 19