Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
drukuj

Budżet

     

Dział / Rozdział / Paragraf Nazwy klasyfikacji wg daty bieżącej.

Plan na 01.01.2023

Plan

750 Administracja publiczna
839 050.00
839 050.00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialne...
839 050.00
839 050.00
E 3020 WŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 000.00
1 000.00
E 4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników
620 000.00
620 000.00
E 4040 WŁ Dodatkowe wynagrodzenie roczne
40 000.00
40 000.00
E 4110 WŁ Składki na ubezpieczenia społeczne
108 800.00
108 800.00
E 4120 WŁ  Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś...
16 250.00
16 250.00
E 4210 WŁ Zakup materiałów i wyposażenia
10 000.00
10 000.00
E 4270 WŁ Zakup usług remontowych
500.00
500.00
E 4280 WŁ Zakup usług zdrowotnych
500.00
500.00
E 4300 WŁ Zakup usług pozostałych
25 000.00
25 000.00
E 4410 WŁ Podróże służbowe krajowe
500.00
500.00
E 4430 WŁ Różne opłaty i składki
 
 
E 4440 WŁ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11 500.00
11 500.00
E 4700 WŁ Szkolenia pracowników niebędących członkami korp...
5 000.00
5 000.00
   
 
801 Oświata i wychowanie
2 196 036.00
2 196 036.00
80101 Szkoły podstawowe
1 153 730.00
1 153 730.00
E 2590 WŁ  Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn...
1 153 730.00
1 153 730.00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
452 972.00
452 972.00
E 2590 WŁ  Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn...
452 972.00
452 972.00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjal...
39 155.00
39 155.00
E 2590 WŁ  Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn...
39 155.00
39 155.00
80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjal...
550 179.00
550 179.00
E 2590 WŁ  Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn...
550 179.00
550 179.00
 
SUMA
3 035 086.00
PLAN
3 035 086.00

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Stopa
Odpowiada:Sylwia Stopa
Wytworzył:Sylwia Stopa
Data ostatniej zmiany:2023-03-13 12:05:14

Archiwum

Data Autor
2021-12-13 09:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 207