Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
drukuj

Powiat Kościerski z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powiat Kościerski z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
Powiat Kościerski otrzymał dofinansowanie w wysokości 22 928,16 zł w ramach złożonego wniosku o udzielenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu domów pomocy społecznej.
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 3 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami. Pracownicy ci otrzymali dodatki specjalne rekompensujące ich ciężką, odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz Mieszkańców w dobie epidemii COVID-19.
Powyższy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Miloch
Odpowiada:Elżbieta Miloch
Wytworzył:Łukasz Datta
Data ostatniej zmiany:2020-11-17 08:19:43

Archiwum

Data Autor
2020-11-17 08:18 Elżbieta Miloch zobacz
2020-11-17 08:16 Elżbieta Miloch zobacz
2020-11-17 08:15 Elżbieta Miloch zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 57