Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
drukuj

Szczepienia przeciwko COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW DPS W CISEWIU.

 

W związku z Państwa deklaracją przystąpienia do szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 osoby, której jesteście Państwo opiekunami prawnymi, oraz złożeniem wniosku do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Cisewiu (dalej: DOM) o przesłanie danych osobowych do NZOZ „Przychodnia” Sp.zo.o w Kościerzynie, ul. M.C.Skłodowskiej 7 (dalej: NZOZ), celem organizacji i realizacji szczepienia.

Informujemy Państwa, że:

na czas zbierania i przekazania Państwa danych osobowych oraz ewentualnej dalszej współpracy (na dzień dzisiejszy trudno jest jednoznacznie określić w jakiej formie będzie ona realizowana i czego będzie dotyczyła), z NZOZ, Dom (kontakt: Cisewie 35, 83-440 Karsin. Kontakt: email: dps.cisewie@powiatkościerski.pl, te.: 58/6873119), jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

  1. realizacji Państwa wniosku: zebrania oraz przekazania danych osobowych osoby, której jesteście Państwo opiekunami prawnymi, do NZOZ celem organizacji i realizacji szczepienia,

  2. ewentualnej dalszej współpracy z NZOZ w procesie organizacji szczepień oraz wynikających z niej obowiązków dla Domu.

Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 1 i 2.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) – dział I i II oraz w związku z wnioskiem o realizację celu określonego w pkt. 1 i 2.

Administrator będzie udostępniał Państwa dane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji na podstawie Państwa danych osobowych. Nie będą one również automatycznie profilowane.

Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres niezbędny do organizacji szczepień dla osoby, której jesteście Państwo opiekunami prawnymi.
W chwili obecnej trudno jest określić dokładny czasokres przechowywania danych ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności wymagających ich dalszego przetwarzania oraz wynikających z nałożenia na Administratora dodatkowych obowiązków. Po upływie czasu, po którym dane nie będą już niezbędne zostaną usunięte.

Administrator będzie na bieżąco informował Państwa w przypadku zmiany celu, podstawy prawnej, odbiorców danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: tel. 58/6873119 lub e-mail: iod@dpscisewie.pl).

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OPIEKUNÓW PRAWNYCH/KURATORÓW.

 

W związku z Państwa deklaracją przystąpienia do szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz złożeniem wniosku do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu (dalej: DOM) o przesłanie danych osobowych do NZOZ „Przychodnia” Sp.zo.o w Kościerzynie, ul. M.C.Skłodowskiej 7 (dalej: NZOZ), celem organizacji i realizacji szczepienia.

Informujemy Państwa, że:

na czas zbierania i przekazania Państwa danych osobowych oraz ewentualnej dalszej współpracy (na dzień dzisiejszy trudno jest jednoznacznie określić w jakiej formie będzie ona realizowana i czego będzie dotyczyła), z NZOZ, Dom (kontakt:35, 83-440 Karsin. Kontakt: email: dps.cisewie@powiatkościerski.pl), jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

  1. realizacji Państwa wniosku: zebrania oraz przekazania Państwa danych osobowych do NZOZ celem organizacji i realizacji szczepienia,

  2. ewentualnej dalszej współpracy z NZOZ w procesie organizacji szczepień oraz wynikających z niej obowiązków dla Domu.

Dane osobowe podali państwo dobrowolnie. Bez nich realizacja celu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, nie byłaby możliwa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów w związku z wnioskiem o realizację celu określonego w pkt. 1.

Państwa dane zostaną udostępnione NZOZ - podmiot węzłowy prowadzący szczepienia.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji na podstawie Państwa danych osobowych. Nie będą one również automatycznie profilowane.

Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres niezbędny do organizacji Państwa szczepień. W chwili obecnej trudno jest określić dokładny czasokres przechowywania danych ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności wymagających ich dalszego przetwarzania oraz wynikających z nałożenia na Administratora dodatkowych obowiązków. Po upływie czasu, po którym dane nie będą już niezbędne zostaną usunięte.

Administrator będzie na bieżąco informował Państwa oraz
w przypadku zmiany celu, podstawy prawnej, odbiorców danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: tel. 58/6873119 lub e-mail: iod@dpscisewie.pl).

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bogsława Narloch-Wrycza
Odpowiada:Bogusława Narloch-Wrycza
Wytworzył:Łukasz Datta
Data ostatniej zmiany:2021-01-21 08:34:00

Archiwum

Data Autor
2021-01-21 08:33 Bogsława Narloch-Wrycza zobacz
2021-01-21 08:33 Bogsława Narloch-Wrycza zobacz
2021-01-21 08:09 Bogsława Narloch-Wrycza zobacz
2021-01-21 07:58 Bogsława Narloch-Wrycza zobacz
2021-01-21 07:56 Bogsława Narloch-Wrycza zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 73