drukuj

Dostawa energii elektrycznej

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

A.26.13.2016

  1. 1.      Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
  1. 2.      Jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla danego PPE.
  2. 3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. 4.       Kod CPV 09310000-5 - Elektryczność.
  4. 5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  5. 6.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
  6. 7.      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt7.
  7. 8.      Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
  8. 9.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  9. 10.  Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2016-12-02 13:42:24

Archiwum

Data Autor
2016-11-28 08:53 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:49 Katarzyna Surma zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 210