drukuj

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

A.26.14.2017

  1.    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 poz. 220 z póżn.zm), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
  2.   Jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla danego PPE.
  3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr  1 do SIWZ.
  4.   Kod CPV 09310000-5 - Elektryczność.
  5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  6.   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
  7.   Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7.
  8.   Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
  9.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  10.   Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aleksandra Rokoszna
Odpowiada:Aleksandra Rokoszna
Wytworzył:Aleksandra Rokoszna
Data ostatniej zmiany:2017-12-05 15:17:50

Archiwum

Data Autor
2017-12-01 10:45 Aleksandra Rokoszna zobacz
2017-11-28 12:48 Aleksandra Rokoszna zobacz
2017-11-22 10:17 Aleksandra Rokoszna zobacz
2017-11-22 10:13 Aleksandra Rokoszna zobacz
2017-11-22 10:11 Aleksandra Rokoszna zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 201