drukuj

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu
przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

A.26.7.2018

 

 1. 1.     ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice
 2. 2.     Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji budowlanej przebudowy budowy parkingu przy wejściu głównym do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, od ul. Piłsudskiego.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące zadania:.

 1. a.     Wykonanie Inwentaryzacji.
 2. b.    Wykonanie Projektów Budowlanych (na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego)
 3. c.     Wykonanie Projektów  Wykonawczych i Warsztatowych.
 4. d.    Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).
 5. e.     Wykonanie Przedmiarów i Kosztorysów.
 6. f.      Wykonanie wszelkich ekspertyz, pomiarów niezbędnych do wykonania projektów i STWiOR.
 7. g.    Uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania projektów i STWiOR oraz rozpoczęcia budowy.
 8. h.    Nadzór autorski.
 9. 3.     Terminy wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 10. 4.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych i administracji w terminie do 23.05.2018 r. do godziny 13:00.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aleksandra Rokoszna
Odpowiada:Aleksandra Rokoszna
Wytworzył:Aleksandra Rokoszna
Data ostatniej zmiany:2018-05-25 14:54:38

Archiwum

Data Autor
2018-05-11 16:15 Aleksandra Rokoszna zobacz
2018-05-11 16:03 Aleksandra Rokoszna zobacz
2018-05-11 15:45 Aleksandra Rokoszna zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 169