drukuj

Księgowy/a

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Księgowy/a

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy:1

 

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

 1. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowaniem sprawozdań finansowych/raportów okresowych;
 • prowadzenie rejestru środków trwałych;
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • czynności związane z zamknięciem miesiąca i przygotowaniem sprawozdań finansowych/raportów okresowych;
 • realizacja bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Działu Finansowo-Księgowego;
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • administrowanie działaniami z zakresu polityki kadrowej i płacowej;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i płac;
 • regularne rozliczanie należności pracowniczych (delegacje, zaliczki, wydatki gotówkowe);
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdział korespondencji;
 • zapewnienie zgodności działań z procedurami.

 

Pracownikom oferujemy:

 • umowa o pracę na zastępstwo;
 • wynagrodzenie minimalne;
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe.

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV;
 • Podanie.

 

Informacje o metodach i technikach naboru

Proces naboru kandydatów składa się z następujących etapów:

 • Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 • Etap II : rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będzie w szczególności predyspozycje do wykonywania czynności związanych ze stanowiskiem pracy.

 

Termin składania dokumentów:

27/03/2019

 

Miejsce składania dokumentów:

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach - Budynek Recepcji

 1. Piłsudskiego 95, 27-200 Starachowice

(dokumenty proszę składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na stanowisko księgowy/a”)

 

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe można otrzymać pod nr tel.: 783 730 079

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aleksandra Rokoszna
Odpowiada:Aleksandra Rokoszna
Wytworzył:Aleksandra Rokoszna
Data ostatniej zmiany:2019-03-15 12:57:23

Archiwum

Data Autor
2019-03-15 12:54 Aleksandra Rokoszna zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 56