Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Dobry Start 300+

UWAGA!

WAŻNE ZMIANY W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" od 1 lipca 2021r. realizacją programu będzie się zajmował Zakład Ubezieczeń Społecznych.

W związku z tym, wniosek i załączniki do wniosku składane są WYŁĄCZNIE w postaci elektronicznej       za pomocą:

* profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udpostępnionym przez ZUS

* bankowości elektronicznej

* portalu Ministerstwa Rodziny

******************************************

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START
„300+”


PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programy „Dobry start” ( Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)- określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” ( M.P. poz. 514)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA:

od 1 lipca drogą elektroniczną ( Empatia, Bankowość Elektroniczna, PUE ZUS), a od 1 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej listownie lub dostarczając wniosek osobiście do tut. ośrodka pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” należy złożyć najpóźniej do 30 listopada


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA DOBRY START

Świadczenie „Dobry start” przysługują w wysokości 300 zł (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Po przyznaniu świadczenia „Dobry start” zostaje wygenerowana informacja o przyznaniu świadczenia , która zostaje przekazana na wskazany przez wnioskodawce adres mailowy. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty.


Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

• przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
• ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
• ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osoby ucząca się kończy 24 rok życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się o orzeczeniem o niepełnosprawności

W przypadku gdy dziecko uczęszcza w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 7 rok życia

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START PRZYSŁUGUJE:

• matce albo ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• opiekunowi prawnemu dziecka, albo
• osobie uczącej się ( z wyłączeniem osób usamodzielnionych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

ŚWIADCZENIE DOBRY START NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:
• dziecko lub osoba ucząca się zostaje umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole- jeśli instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie
• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
• dziecko uczęszcza do przedszkola tzw. „zerówka” w szkole podstawowej jak również w przedszkolu lu w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor: cc
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2021-06-24 11:00:16

Archiwum

Data Autor
2021-06-24 11:00 cc zobacz
2021-06-24 10:59 cc zobacz
2021-06-24 10:59 cc zobacz
2021-06-24 10:58 cc zobacz
2020-07-28 19:13 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-07-28 19:10 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-07-28 19:04 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 320