Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Do pobrania - WNIOSKI

Zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

W przypadku świadczeń, których pobieranie jest uzależnione od dochodu rodziny, w momencie uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki zostało przyznane świadczenie, należy dostarczyć do tut. Ośrodka wypełnione przez pracodawcę niżej zamieszczone zaświadczenie dotyczące wysokości dochodu osiągniętego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. ( tzn. za drugi przepracowany miesiąc)

Wniosek dot. przyznania świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Do pobrania wniosek dot. świadczenia wychowawczego ŚW500+ na okres zasiłkowy 2021/2022
W przypadku gdy w rodzinie jest więcej niż czwórka dzieci uprawnionych do świadczenia należy dodatkowo pobrać załącznik ŚW1Z.

Wnioski SW500+ na okres świadczeniowy 2019/2021

Do pobrania wniosek dot. świadczenia wychowawczego ŚW500+
W przypadku gdy w rodzinie jest więcej niż czwórka dzieci uprawnionych do świadczenia należy dodatkowo pobrać załącznik ŚW1Z.

Wniosek dot. przyznania świadczenia dobry start DS300+

Do pobrania wniosek dot. przyznania świadczenia dobry start.
W przypadku gdy w rodzinie jest więcej niż piątka dzieci należy dodatkowo pobrać załącznik SDS1Z.

Wniosek dot. przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Do pobrania wniosek dot. przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W przypadku gdy w rodzinie jest więcej niż czwórka dzieci lub w skład rodziny wchodzi więcej niż sześć osób należy dodatkowo pobrać załącznik FA1Z.
Osoby posiadające gospodarstwo rolne lub członek rodziny wymieniony we wniosku posiada gospodarstwo rolne powinny dodatkowo wypełnić załącznik ZFA04

Wniosek dot. przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Do pobrania wniosek dot. przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
W przypadku gdy w rodzinie jest więcej niż czwórka dzieci lub w skład rodziny wchodzi więcej niż sześć osób należy dodatkowo pobrać załącznik SR1Z.
Jeżeli wnioskodawca będzie wnioskować o przyznanie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego powinien wypełnić załącznik ZSR08.
Osoby posiadające gospodarstwo rolne lub członek rodziny wymieniony we wniosku posiada gospodarstwo rolne powinny wypełnić załącznik ZSR07

Wniosek dot. przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)

Do pobrania wniosek dot. przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
Osoby posiadające gospodarstwo rolne lub członek rodziny wymieniony we wniosku posiada gospodarstwo rolne powinny wypełnić załącznik ZSR07

Wniosek dot. przyznania świadczenia rodzicielskiego (Kosiniakowe)

Do pobrania wniosek dot. przyznania świadczenia rodzicielskiego

Wniosek dot. przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

Do pobrania wniosek dot. przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

Wiosek dot. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

Do pobrania wniosek dot. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wniosek dot. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Do pobrania wniosek dot. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek dot. przyznania świadczenia " Za Życiem"

Do pobrania wniosek dot. przyznania świadczenia " Za Życiem".

Wniosek dot. przyznania świadczenia "Bon dla Malucha"

Do pobrania wniosek dot. przyznania świadczenia "Bon dla Malucha.

Wniosek dot. Karty Dużej Rodziny

Do pobrania wniosek dot. "Karty Dużej Rodziny"

Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

Do pobrania wniosek dot. dodatku mieszkaniowego wraz z dodatkiem energetycznym

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2021-07-21 09:40:00

Archiwum

Data Autor
2021-07-08 11:01 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-03-22 10:11 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-03-22 09:58 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-11-17 15:17 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-11-17 15:15 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-11-06 12:44 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-09-24 08:57 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-09-24 08:54 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-09-24 08:53 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:48 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:41 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:39 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:37 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:36 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:33 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:32 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:31 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:30 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:28 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:25 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:20 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 15:15 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 14:32 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-14 13:12 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-13 10:31 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-13 10:27 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-13 10:24 Dyrektor Ośrodka zobacz
2020-08-11 18:39 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 644