Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Program dofinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu państwa.

Źródło finansowania:

Budżet Państwa oraz Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Cele projektu:

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd..

Grupa docelowa:

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 oku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wnioskodawca:

Gmina Legnickie Pole.

Realizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania:

  • środki Funduszu Solidarnościowego: 23 772,00 zł

  • udział własny Gminy Legnickie Pole: usługi telekomunikacyjne (telefon służbowy asystenta), koszty służbowych przejazdów asystenta.

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12.04.2021

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021

Biuro Programu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu
ul. Pl. H. Pobożnego 6
59-241 Legnickie Pole

telefon: 76/ 85 82 843

Koordynator projektu: Ewelina Podsiadło

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2021-10-27 14:32:49

Archiwum

Data Autor
2021-10-27 14:32 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-10-27 14:32 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-10-27 14:31 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-10-27 14:24 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-10-27 14:24 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-10-27 14:24 Dyrektor Ośrodka zobacz
2021-10-27 14:22 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 248