Biuletyn Informacji Publicznej
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA w Gaworzycach
drukuj

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach ul. Dworcowa 200 59-180 Gaworzyce lub telefonując pod numer: 768316220. Może Pani/Pan również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych telefonując pod numer: 791569050.

 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.

 

6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Osoby odpowiedzialne

Autor:MARZENA AŁDAŚ
Odpowiada:Marzena Ałdas
Wytworzył:Marzena Ałdaś
Data ostatniej zmiany:2019-07-16 13:09:12

Archiwum

Data Autor
2019-07-16 13:08 MARZENA AŁDAŚ zobacz
2019-07-12 11:01 MARZENA AŁDAŚ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 222