Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Przetargi

BIEŻĄCE PRZETARGI:

 

Tytuł Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 28.10.2020
Termin składania ofert 2020.11.05 godzina: 10:00
Stan ZAMKNIĘTY - ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 603307-N-2020 z dnia 2020-10-28 r.

Informacja z otwarcia ofert - PDF

Zmiana ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz

Załącznik 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

   
Tytuł Dostawa fabrycznie nowego spektrofluorymetru UV-Vis-NIR do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 27.10.2020
Termin składania ofert 2020.11.05 godzina: 10:00
Stan ZAMKNIĘTY - ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 602952-N-2020 z dnia 2020-10-27 r.

Informacja z otwarcia ofert - PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz

Załącznik 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik 7 do SIWZ - Tabela zgodności

 
Tytuł Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-VIS-NIR wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 27.10.2020
Termin składania ofert 2020.11.10 godzina: 10:00
Stan ZAMKNIĘTY - ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 602903-N-2020 z dnia 2020-10-27 r.

Informacja z otwarcia ofert - PDF

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły 3 listopada 2020

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 10.11.2020 r. do godz. 10:00 CET:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz

Załącznik 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik 7 do SIWZ - Tabela zgodności

 
Tytuł Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 07.10.2020
Termin składania ofert 2020.10.16 godzina: 10:00
Stan UNIEWAŻNIONY - UNIEWAŻNIENIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 594528-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Informacja z otwarcia ofert - PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz Załącznik 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

   
Tytuł Dostawa dwóch chromatografów cieczowych Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 31.08.2020
Termin składania ofert 08.09.2020 godzina 10:00
Stan ZAMKNIĘTY - ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 579571-N-2020 z dnia 2020-08-31 r.

Informacja z otwarcia ofert - PDF

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 7 września 2020 : Odpowiedź - PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz

Załącznik 7 do SIWZ - Tabela zgodności  

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz

Załącznik 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik 7 do SIWZ - Tabela zgodności

 

 

Tytuł REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH I KOLEJOWYCH NA PRZEWOZYPASAŻERSKIE ZAGRANICZNE I KRAJOWE DLA PRACOWNIKÓW Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 07.05.2020
Termin składania ofert 19.05.2020 do godz. 10:00
Stan ZAMKNIĘTY - ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 537963-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Informacja z otwarcia ofert - PDF

Odpowiedź na pytania które wpłynęło dn. 7 maja 2020 oraz 8 maja 2020 : Odpowiedź - PDF

Nowy załącznik 4 do SIWZ - Umowa

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenia

Załącznik 3 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik 4 do SIWZ – Umowa

 

 

Tytuł Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Data rozpoczęcia 26.02.2020
Termin składania ofert 2020.03.13 do godz. 12:00
Stan ZAMKNIĘTY - ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 516592-N-2020 z dnia 2020-02-26 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Odpowiedź na pytania które wpłynęło dn. 11 marca 2020 : Odpowiedź - PDF

Odpowiedź na pytania które wpłynęło dn. 9 marca 2020 : Odpowiedź - PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

 

Zmiana ogłoszenia

Załącznik 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

 


 

Odpowiedź na pytania które wpłynęło dn. 7 marca 2020 : Odpowiedź - PDF

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 2 marca 2020 : Odpowiedź - PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

 

Zmiana ogłoszenia

Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - nowy

 


 

Odpowiedź na pytania które wpłynęło dn. 4 i 5 marca 2020 : Odpowiedź - PDF

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 4 marca 2020 : Odpowiedź - PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

 

Zmiana ogłoszenia

Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - nowy

 


 

Odpowiedź na pytania które wpłynęło dn. 3 i 4 marca 2020 : Odpowiedź - PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

 

Zmiana ogłoszenia

SIWZ - nowa

Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - nowy

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz - nowy

 


 

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 28 lutego 2020 : Odpowiedź - PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

 

Zmiana ogłoszenia

SIWZ - nowa

Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - nowy

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz - nowy

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie o przesłankach podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 3A do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ - Formularz

Załącznik 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

 

 

Tytuł Dostawa analizatora elementarnego do jednoczesnego oznaczania węgla , wodoru, azotu, siarki i opcjonalnie tlenu wraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Data rozpoczęcia 23.09.2019
Termin składania ofert 01.10.2019 do godz. 10:00
Stan ZAKOŃCZONY – ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 600986-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa

 


 

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019-04-02

 

Przetarg na Prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN

 

ROZSTRZYGNIĘCIE »

 

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

 

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019-03-21

 

Przetarg nieograniczony na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

 

Termin składania ofert do: 2019-03-29, godz. 10:00

 

ROZSTRZYGNIĘCIE »

 

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 526089-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

 

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

 

Odpowiedź na pytania z dn. 25 marca 2019 Pobierz »

 

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Wykaz usług Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Wzór umowy Pobierz »

 


 

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE:

 

Przetarg nieograniczony na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 30.03.2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE »

 

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 29379 - 2016

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

 

 

 

PRZETARGI ARCHIWALNE:

 

PRZETARGI Z ROKU 2014 »

PRZETARGI Z ROKU 2013 »

PRZETARGI Z ROKU 2012 »

PRZETARGI Z ROKU 2011 »

PRZETARGI Z LAT WCZEŚNIEJSZYCH »

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Rybicki
Odpowiada:dr Piotr Lipkowski
Wytworzył:dr Piotr Grzegorzewski
Data ostatniej zmiany:2020-11-23 16:39:44

Archiwum

Data Autor
2020-11-13 15:54 Paweł Rybicki zobacz
2020-11-10 17:55 Paweł Rybicki zobacz
2020-11-09 18:06 Paweł Rybicki zobacz
2020-11-05 14:35 Paweł Rybicki zobacz
2020-11-03 19:15 Paweł Rybicki zobacz
2020-10-28 19:21 Paweł Rybicki zobacz
2020-10-28 19:19 Paweł Rybicki zobacz
2020-10-27 19:22 Paweł Rybicki zobacz
2020-10-27 19:20 Paweł Rybicki zobacz
2020-10-17 11:58 Paweł Rybicki zobacz
2020-10-07 19:37 Paweł Rybicki zobacz
2020-09-15 18:33 Paweł Rybicki zobacz
2020-09-08 16:07 Paweł Rybicki zobacz
2020-09-08 16:06 Paweł Rybicki zobacz
2020-09-07 19:16 Paweł Rybicki zobacz
2020-09-07 19:16 Paweł Rybicki zobacz
2020-09-07 19:15 Paweł Rybicki zobacz
2020-08-31 21:51 Paweł Rybicki zobacz
2020-06-09 15:06 Paweł Rybicki zobacz
2020-06-03 14:29 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-20 15:52 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-20 15:52 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-11 19:07 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-11 19:01 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-11 19:00 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-11 19:00 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-07 17:17 Paweł Rybicki zobacz
2020-05-07 17:16 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-13 14:57 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-13 14:57 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-12 08:54 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-11 11:45 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-11 11:44 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-11 11:43 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-11 11:42 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-11 11:42 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-09 10:13 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-06 18:13 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-06 18:13 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-06 13:47 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-06 13:46 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-05 08:03 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-04 14:51 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-03 14:01 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-03 10:17 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-03 10:17 Paweł Rybicki zobacz
2020-03-03 10:17 Paweł Rybicki zobacz
2020-02-26 16:27 Paweł Rybicki zobacz
2019-10-09 15:44 Paweł Rybicki zobacz
2019-10-09 15:44 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-10-01 14:31 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-09-23 15:18 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-09-23 15:18 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-04-09 09:11 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-04-09 09:10 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-04-03 15:58 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-04-02 21:48 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-04-02 21:47 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-29 14:48 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-26 09:59 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-26 09:59 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-22 09:23 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-21 14:50 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-21 14:49 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-21 14:46 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2019-03-21 14:46 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2018-05-10 07:43 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2018-05-09 16:12 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2018-05-09 16:11 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2016-04-01 07:27 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2016-04-01 07:26 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2016-04-01 07:26 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2016-03-22 11:29 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2016-03-22 11:29 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2015-04-24 13:06 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2015-04-24 13:06 dr Piotr Grzegorzewski zobacz
2015-04-23 10:25 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2794