Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Lwówecki Ośrodek Kultury
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim

Wstęp Deklaracji
Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lok.lwowekslaski.pl

Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim
Telefon: +48 75 782 45 32
E-mail: lok@lwowekslaski.pl
Adres korespondencyjny: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza 5

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-10.

Zgodność ze standardami:
PHP – Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją php opisaną w dokumentach umieszczonych na stronach php.net
WCAG 2.1. – Portal jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1.

Dostępność elektroniczna

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
podświetlanie linków
odstępy między tekstami

Odnośniki
Edytorzy portalu www.lok.lwowekslaski.pl starają się, aby wszystkie linki były odpowiednio opisane.

Galerie
W portalu www.lok.lwowekslaski.pl występuje szereg galerii zdjęć, które niestety nie posiadają jeszcze opisów alternatywnych anonsujących osobom niewidomym co przedstawiają. Edytorzy portalu www.lok.lwowekslaski.pl postarają się sukcesywnie uzupełniać opisy alternatywne zamieszczonych w portalu galerii, tak aby dążyć do pełnej dostępności portalu www.lok.lwowekslaski.pl.

Pliki PDF
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-05-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W Lwóweckim Ośrodku Kultury w Lwówku Śąskim sprawy w zakresie dostępności cyfrowej koordynuje dyrektor. E-mail: lok-dyrektor/@lwowekslaski.pl, telefon: 75 782 45 32 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim mieści się w budynku:
59-600 Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza 5
który spełnia minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej:

1.przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych. (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), komunikacja pionowa, bariery – brak wind),
2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań które umożliwiają dostęp i załatwienie sprawy – brak; pracownicy administracyjni schodzą do petenta umożliwiając mu jak najkorzystniejsze załatwienie sprawy.
3.zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablica informacyjna,
4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osoby odpowiedzialne

Autor:ZbiR
Odpowiada:ZbiR
Wytworzył:ZbiR
Data ostatniej zmiany:2022-01-03 14:02:57

Archiwum

Data Autor
2022-01-03 13:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 335