tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
drukuj

Statut Ośrodka

        Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim swoją działalność prowadzi zgodnie ze Statutem nadanym Uchwałą nr XVIII/106/72 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 listopada 2007 roku ze zmianami, wprowadzonymi Regulaminami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Realizuje zadania własne i zlecone gminie na podstawie m.in.:

•   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.),
•   ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze zm.),
•   ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm. ),
•   ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.),
•   ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 670),
•   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.),
•   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
•   ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.998  ze zm.),
•   ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zm.),
•   ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 473),
•   ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm).

 

Statu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańkim

Treść do pobrania w załacznikach poniżej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Regieli
Odpowiada:Iwona Regieli
Wytworzył:Iwona Regieli
Data ostatniej zmiany:2019-05-08 21:41:25

Archiwum

Data Autor
2019-05-07 22:14 Iwona Regieli zobacz
2019-05-07 22:08 Iwona Regieli zobacz
2019-01-30 12:00 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 134