drukuj

Aktualności

 

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 rok

Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji  "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON


 

Treść programu :


"Program wyrównywania różnic między regionami III"
 

 

Realizator programu:


Miasto Łomża - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
(Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój: 111-112,
telefon kontaktowy 86 216 74 16)
 

 

Kierunki programu:


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.


1. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:


1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:


1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
 

 

Procedury realizacji programu:


Procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III – wraz z załącznikami


 

Termin przyjmowania wniosków i wystąpień przez Oddziały PFRON na rok 2017:

                                      od 01.12.2016 r. do 15.03.2017


 

 

Termin przyjmowania wniosków i wystąpień przez MOPS - BZiRON na rok 2017:

                                                                   do 28.02.2017

 

Miejsce przyjmowania wniosków i wystąpień:
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
(Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój: 111-112,
telefon kontaktowy 86 216 74 16)

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Świerszcz
Odpowiada:Wiesław Jagielak
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2016-12-21 09:45:19

Archiwum

Data Autor
2016-12-21 09:44 Tomasz Świerszcz zobacz
2016-08-19 09:48 Tomasz Świerszcz zobacz
2016-08-19 09:48 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-08-19 13:58 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-08-19 13:55 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-04-29 12:24 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-03-13 09:41 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-03-04 12:29 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-03-03 12:52 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-02-23 12:23 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-02-23 12:22 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-02-23 12:22 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-02-23 12:19 Tomasz Świerszcz zobacz
2015-02-23 12:18 Jolanta Dąbrowska zobacz
2015-02-23 12:18 Jolanta Dąbrowska zobacz
2015-02-23 12:01 Jolanta Dąbrowska zobacz
2015-02-23 12:00 Jolanta Dąbrowska zobacz
2015-02-23 11:32 Jolanta Dąbrowska zobacz
2015-02-04 10:35 Jolanta Dąbrowska zobacz
2014-06-16 13:14 Jolanta Dąbrowska zobacz
2014-03-25 08:13 Jolanta Dąbrowska zobacz
2014-03-24 08:50 Jolanta Dąbrowska zobacz
2014-03-24 08:46 Jolanta Dąbrowska zobacz
2014-03-06 11:46 Jolanta Dąbrowska zobacz
2014-02-18 11:39 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-10-28 13:20 Małgorzata Kułaga zobacz
2013-10-28 13:14 Małgorzata Kułaga zobacz
2013-05-06 09:49 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-05-06 09:47 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-04-15 13:23 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-04-11 09:49 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-04-11 08:55 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-03-22 12:44 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-03-22 12:38 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-03-22 12:35 Jolanta Dąbrowska zobacz
2013-02-14 13:44 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-11-06 10:39 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-11-06 10:38 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-08-22 10:43 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-08-22 10:12 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-07-19 13:14 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-07-19 13:14 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-07-10 11:28 Jolanta Dąbrowska zobacz
2012-02-03 11:25 Wiesław Wieczorek zobacz
2012-02-03 11:24 Wiesław Wieczorek zobacz
2012-02-02 13:20 Wiesław Wieczorek zobacz
2012-02-01 11:55 Wiesław Wieczorek zobacz
2012-02-01 11:55 Wiesław Wieczorek zobacz
2012-02-01 11:54 Wiesław Wieczorek zobacz
2012-02-01 11:52 Wiesław Wieczorek zobacz
2012-01-13 15:54 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1174