Regulamin organizacyjny

Organizację wewnętrzną Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie określa regulamin organizacyjny. Nadaje go dyrektor muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w muzeum organizacji zwiazkowych i stowarzyszeń twórców.

Regulamin organizacyjny stanowi załącznik do uchwały nr 982/81/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania tresci regulaminu organizacyjnego Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2015 dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie regulamin organizacyjny wszedł w życie dnia 26 października 2015 roku.

Pliki

Autor:
Zarząd Województwa Pomorskiego
Odpowiada:
Wiesław Byczkowski
Opublikował:
Katarzyna Juchniewicz
Autor:
Tomasz Siemiński
Odpowiada:
Tomasz Siemiński
Opublikował:
Katarzyna Juchniewicz

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Juchniewicz
Odpowiada:Katarzyna Juchniewicz
Wytworzył:Katarzyna Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:2020-09-03 13:32:13

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 111