drukuj

Zamówienie na roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz wymaganiami Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w witrynie TED:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267254-2014:TEXT:PL:HTML

 

Załącznik do uchwały nr 169-2011 (WPR):

https://www.e-bip.org.pl/upload/612.19122.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na witrynie TED:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212912-2015:TEXT:PL:HTML

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu na witrynie TED 2014-OJS149-267254-pl.pdf
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM.doc
Zał Nr 1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW.doc
Zał Nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.doc
Zał Nr 3 - OŚWIADCZENIE DOT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH.doc
Zał Nr 4 - WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG.doc
Zał Nr 5 - WYKAZ OSÓB NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.doc
Zał Nr 6 - ZASTRZEŻENIE POUFNOŚCI DOKUMENTÓW.docx
Zawiadomienie o wniesieniu odwołań.pdf
Kopia odwołania dla Zamawiającego - Muzeum J.Piłsudskiego.pdf
odwolanie.PDF
odwołanie KARMAR S.A..pdf
Warbud 14.08.2014.pdf
Oświadczenie o przystąpieniu do odwołania 1.pdf
Oświadczenie o przystąpieniu do odwołania 2.pdf
Oświadczenie o przystąpieniu do odwołania 3.pdf
Warbud przystapienie do odwołania 1.pdf
Warbud przystapienie do odwołania 2.pdf
2014_08_20 ODW KARMAR przys.PDF
2014_08_20 ODW WARBUD przys.PDF
Informacja o zmianie treści ogloszenia.pdf
Zmiana ogłoszenia ENOTICES_MJP-2014-110910-F14-PL.pdf
Wyjaśnienia treści ogłoszenia.pdf
Cofnięcie odwołania Karmar SA.pdf
Informacja o zmianie ogłoszenia 29.08.2014r..pdf
ENOTICES_MJP-2014-114425-F14-PL.pdf
Zał Nr 4 - WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG po zmianach ogłoszenia 29-08-2014.doc
Zał Nr 5 - WYKAZ OSÓB NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA po zmianach ogłoszenia 29-08-2014.doc
Informacja o zmianie treści załączników.pdf
KIO_umorzenie_Karmar_29.08.14.pdf
KIO_umorzenie_Porr_29.08.14.pdf
KIO_umorzenie_Budimex_01.09.14.pdf
KIO_umorzenie_Warbud_01.09.14.pdf
Wyjaśnienie treści ogłoszenia.pdf
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO PRZETARGU.pdf
Informacja o wynikach oceny wniosków.pdf
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf
Odwołanie dot. warunków zawartych w SIWZ.pdf
WARBUD przystąpienie do odwołania KARMAR.pdf
PORR przystąpienie do odwołania KARMAR.pdf
Pismo do KIO o uwzględnieniu odwołania KARMAR.pdf
2015-01-23 zmiana terminu.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Zawiadomienie o odwołaniu PORR.pdf
Odwołanie PORR SA.pdf
2015-OJS118-212912-pl.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Chmielewski
Odpowiada:Wojciech Chmielewski
Wytworzył:Zygmunt Fit
Data ostatniej zmiany:2015-07-23 14:36:25

Archiwum

Data Autor
2015-07-23 14:32 Wojciech Chmielewski zobacz
2015-04-03 15:05 Wojciech Chmielewski zobacz
2015-03-23 17:06 Wojciech Chmielewski zobacz
2015-01-23 14:21 Wojciech Chmielewski zobacz
2015-01-07 16:32 Wojciech Chmielewski zobacz
2015-01-02 11:06 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-12-31 10:42 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-12-29 15:35 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-10-20 16:43 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-09-30 10:11 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-09-26 12:55 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-09-08 09:15 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-09-04 12:21 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-09-04 12:07 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-29 19:27 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-28 11:00 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-22 17:35 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-22 13:09 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-21 14:48 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-18 17:17 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-18 10:30 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-14 22:34 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-06 16:53 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-06 16:51 Wojciech Chmielewski zobacz
2014-08-06 16:46 Zygmunt Fit zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2070