drukuj

Modernizacja Dworku Milusin

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.:

 

„Modernizacja Dworku Milusin” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowanego na podstawie Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) przyjętego w Uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.”


Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a6a7344a-2a68-47f1-9977-5e80a27815ed

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Michajłow
Odpowiada:Anna Michajłow
Wytworzył:Anna Michajłow
Data ostatniej zmiany:2018-09-20 10:47:06

Archiwum

Data Autor
2018-09-20 10:47 Anna Michajłow zobacz
2018-09-18 12:30 Anna Michajłow zobacz
2018-08-16 14:44 Anna Michajłow zobacz
2018-08-08 13:33 Anna Michajłow zobacz
2018-08-06 14:43 Anna Michajłow zobacz
2018-07-23 13:10 Anna Michajłow zobacz
2018-07-23 13:10 Agata Grochowicka zobacz
2018-07-23 13:09 Agata Grochowicka zobacz
2018-07-23 13:00 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1517