drukuj

Wykonanie wystawy stałej

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:
Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Nr ref.: ZP/MJP/DW/3/2018
Ogłoszenie opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej poświęconym europejskim zamówieniom publicznym

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461589-2018:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl

 

 

Link do dodatkowego miejsca udostępniania kompletnej dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ:

https://mjpws-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/projektwystawa_muzeumpilsudski_pl/EWV5nQ1ytulBvTIby7zvZSsBV_KNN-YyLUhzAAbK7SuaMg?e=nirm7H

 

Uwaga - nowy termin składania ofert: 11.12.2018 r  godz. 12:00

 

 

 

 

ID POSTĘPOWANIA: ID_7b8c21e4-0e42-4fc8-b4b8-dd22ac55b02e

Link do pobrania klucza publicznego:

https://mjpws-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/s_rozanski_mjpws_pl/EcNmejumsTdCoqoaJsU5jswBvskCkefWT32WNwx71rCH6A?e=taFecx

 

Pliki

ogloszenie.pdf
SIWZ.pdf
zal 1a do SIWZ.pdf
zal 1b SIWZ.zip
zal 2 do SIWZ_wzor umowy.pdf
zal 3 do SIWZ_formularz oferty.pdf
zal 4 do SIWZ_grupa kapitalowa.pdf
zal 5 do SIWZ_wykaz uslug.pdf
zal 6 do SIWZ_wykaz osob.pdf
espd-request.zip
zal 1 do siwz TOM I ARCHITEKTURA 1.zip
zal 1 do siwz TOM I ARCHITEKTURA 2.zip
zal 1 do siwz TOM I ARCHITEKTURA 3.zip
zal 1 do siwz TOM I ARCHITEKTURA 4.zip
zal 1 do siwz TOM I 2 KONSTRUKCJA.zip
zal 1 do siwz TOM I 3 TRASY KABLOWE WYSTAWY.zip
zal 1 do siwz TOM I 4 INSTALACJE SANITARNE.zip
zal 1 do siwz TOM I 5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip
zal 1 do siwz TOM I 6 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE.zip
zal 1 do siwz TOM I 6.1 INSTALACJE WZMOCNIENIA GSM.zip
zal 1 do siwz TOM II ARCHITEKTURA 1.zip
zal 1 do siwz TOM II ARCHITEKTURA 2.zip
zal 1 do siwz TOM II ARCHITEKTURA 3.zip
zal 1 do siwz TOM II ARCHITEKTURA 4.zip
zal 1 do siwz TOM II ARCHITEKTURA 5.zip
zal 1 do siwz TOM II ARCHITEKTURA 6.zip
zal 1 do siwz TOM II ARCHITEKTURA 7.zip
zal 1 do siwz TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.zip
zal 1 do siwz TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.zip
zal 1 do siwz TOM IV INSTALACJE AUDIOWIZUALNE.zip
zal 1 do siwz TOM V GRAFIKA.zip
zal 1 do siwz TOM VI MEDIA.zip
zal 1 do siwz TOM VII.2 WYSTAWA STAŁA.zip
zmiana_SIWZ_2018.10.23.pdf
SIWZ_tekst jednolity_2018.10.23.pdf
SIWZ zalaczniki edytowalne.docx
wyjaśnienia_SIWZ_2018.10.25.pdf
zmiana_SIWZ_2018.10.25.pdf
zal 1 do SIWZ pliki zmienione w dniu 2018_10_25.zip
wyjaśnienia i zmiana_SIWZ_2018.10.29.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.10.31.pdf
zal 1 do wyjasnienia_SIWZ_2018.10.31.zip
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.06.pdf
zal 1 do wyjasnienia_SIWZ_2018.11.06.jpg
zmiana_SIWZ_2018.11.07.pdf
zal 1 do SIWZ plik zmieniony w dniu 2018_11_07.zip
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.07.pdf
ogłoszenie zmiana 2018.11.08.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.09.pdf
zmiana_SIWZ_2018.11.08 new.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.14.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.16.pdf
zmiana_SIWZ_2018.11.20.pdf
zal 1 do SIWZ plik zmieniony w dniu 2018_11_20.pdf
zmiana_SIWZ_2018.11.26.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.26.pdf
zmiana_SIWZ_2018.11.27.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.27.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.29.pdf
zal 1 do wyjaśnienia_SIWZ_2018.11.29.zip
zmiana_SIWZ_2018.12.03.pdf
zmiana_SIWZ_2018.12.04.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_2018.12.04.pdf
2018_12_11_informacja z otwarcia ofert.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2018-12-11 18:16:37

Archiwum

Data Autor
2018-12-04 23:31 Agata Grochowicka zobacz
2018-12-04 15:45 Agata Grochowicka zobacz
2018-12-04 13:33 Agata Grochowicka zobacz
2018-12-03 15:25 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-29 16:41 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-29 16:38 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-28 11:48 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-27 16:46 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-26 22:48 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-26 19:06 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-20 17:40 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-20 17:40 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-16 15:15 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-14 14:46 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-13 10:35 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-13 10:31 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-09 18:29 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-08 17:09 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-08 16:57 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-08 16:55 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-07 17:29 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-07 15:32 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-07 15:31 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-06 19:22 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-06 19:21 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-31 14:48 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-31 14:47 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-29 13:52 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-25 18:00 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-25 17:59 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-25 17:36 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-25 17:29 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-25 17:28 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-23 17:34 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-23 17:33 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-23 17:30 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-23 17:30 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:14 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:14 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:13 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:12 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:11 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:08 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:07 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:06 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:05 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:03 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:01 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 21:00 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 20:59 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 20:59 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 20:57 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 20:57 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 20:56 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-21 20:53 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 23:36 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 23:04 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 22:46 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 15:09 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 15:00 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 14:59 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 14:54 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 14:46 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 14:45 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 14:24 Agata Grochowicka zobacz
2018-10-20 13:09 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2642