Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacja

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - MODERNIZACJA „DWORKU MILUSIN”

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r.

oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=400cd256-4f44-43b7-874b-0d5262062ef2

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Michajłow
Odpowiada:Anna Michajłow
Wytworzył:Anna Michajłow
Data ostatniej zmiany:2019-01-30 15:14:55

Archiwum

Data Autor
2018-11-27 10:47 Anna Michajłow zobacz
2018-11-27 10:47 Anna Michajłow zobacz
2018-11-27 10:47 Anna Michajłow zobacz
2018-11-15 14:42 Anna Michajłow zobacz
2018-11-13 12:31 Anna Michajłow zobacz
2018-11-08 13:07 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 14:07 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 14:06 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 14:04 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 14:02 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 14:01 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 13:59 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 13:54 Anna Michajłow zobacz
2018-10-25 13:39 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1020