Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

Konserwacja muzealiów

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pn.:

 

„Konserwacja muzealiów przeznaczonych do ekspozycji w Dworku Milusin oraz na wystawie stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizowanej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.”

Nr ref.: ZP/MJP/DZ/5/2018

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b7a7fa2c-c38d-47eb-a744-bf41d95e0d81

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2019-04-18 19:38:22

Archiwum

Data Autor
2019-02-04 14:38 Agata Grochowicka zobacz
2019-01-04 15:23 Agata Grochowicka zobacz
2019-01-04 15:22 Agata Grochowicka zobacz
2018-12-10 15:50 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-27 22:04 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-26 20:02 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-26 20:01 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-26 20:00 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-26 19:59 Agata Grochowicka zobacz
2018-11-26 19:56 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 947