Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

usługa druku katalogu wystawy

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na:

 

Usługę druku katalogu wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

Nr ref.: ZP/MJP/9/2020

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10:00.

ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz

wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2020-07-15 13:35:56

Archiwum

Data Autor
2020-07-03 18:32 Agata Grochowicka zobacz
2020-06-30 20:52 Agata Grochowicka zobacz
2020-06-25 17:55 Agata Grochowicka zobacz
2020-06-25 17:52 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 360