Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach
drukuj

ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

    Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym, której celem jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach. Działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24; z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
 • uchwały Nr 41/155/66 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Podlaskiej w Siedlcach;
 • statutu nadanego Uchwałą Nr 651/LVI/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 24 listopada 1999 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Siedlcach.
 • uchwały Nr 10/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 17 stycznia 2023 r. w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach.

   Szczegółowo organizację pracy oraz strukturę, zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum określa Regulamin Organizacyjny.

 

 


 

     Muzeum gromadzi i przechowuje zabytki w zakresie: prehistorii, historii, sztuki i etnografii. Muzeum również informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami.

        Muzeum realizuje ww. cele przez: 

 • gromadzenie zabytków i materiałów dokumentalnych
 • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
 • przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
 • zabezpieczenie i konserwację posiadanych muzealiów,
 • urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej,
 • zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie biblioteki - księgozbioru z zakresu swojej specjalizacji i udostępnianie go pracownikom naukowym, młodzieży studiującej i nauczycielom.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Cabaj
Odpowiada:Krzysztof Cabaj
Wytworzył:Krzysztof Cabaj
Data ostatniej zmiany:2023-04-19 12:52:54

Archiwum

Data Autor
2023-04-19 09:31 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 11:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 11:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 11:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 11:00 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 10:59 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:21 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:20 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:20 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:19 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:18 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:18 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:17 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:06 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 16:34 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 12:57 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 12:51 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 12:50 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:28 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:27 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:27 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:23 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:22 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:22 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:22 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:09 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:09 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:01 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 10:00 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 09:59 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 09:58 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-31 09:58 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-27 16:13 zobacz
2011-10-27 16:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2317