Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach
drukuj

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

 • Prawo wieczystego użytkowania gruntu o pow. 0,2428 ha (działka nr 50 – 9/2 położna w Siedlcach, ul. Józefa Piłsudskiego 1, na którym zlokalizowany jest XVIII wieczny Ratusz. Obiekt ten, zwany powszechnie przez siedlczan - „Jackiem”, pełni funkcję siedziby Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach (budynek murowany, 3 – kondygnacyjny, powierzchnia wystawowa ok. 411 m², powierzchnia użytkowa – 1.225 m², kubatura – 5.427 m³ ). W wieży umieszczony jest zegar, który kilka razy dziennie gra fragment utworu muzycznego Michała Kleofasa Ogińskiego „Pożegnanie z ojczyzną”. Na zwieńczeniu wieży Ratusza umieszczony jest posąg Atlasa według motywu zaczerpniętego z greckiej mitologii, a którego siedlczanie powszechnie nazywają „Jackiem”. Budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-46/234, decyzją Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 18 listopada 1959 roku.
  Właściciel
   gruntu - Województwo Mazowieckie; KW: S/1S/00075027/1.
  Właściciel ratusza - Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach; KW: S/1S/00075027/1.

 

 • Prawo używania pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, ul. Wiejska 9, 08–130 Kotuń na podstawie umowy użyczenia na cele prowadzenia Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddziału Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach.
  Właściciel – Ochotnicza Straż Pożarna w  Kotuniu.

 

 • Prawo do używania nieruchomości, gdzie ma swoją siedzibę Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – oddział Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, wchodzą: działka oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 850/2 o powierzchni 2,9 ha zabudowanej dworem, działka oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 1125/6 o powierzchni 1,87 ha na której znajduje się staw, działka oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 921/3 o powierzchni 0,57 ha działka oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 1125/4 o powierzchni 0,04 ha zabudowanej oficyną. Zespół dworsko – parkowy wraz z dworem i oficyną zostały wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-336 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Siedlcach.
  Właściciel - Województwo Mazowieckie; KW SI1S/00056251/1.

 

 • Prawo do używania nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie przy ul. Karola Karskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 615/2 z obrębu 11, Nowe Iganie o powierzchni 1,26 ha, uregulowana w księdze wieczystej numer SI1S/00131043/0. Na nieruchomości znajduje się dwór – budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni zabudowy 392 m2. We dworze siedzibę mieć będzie Muzeum Powstania Listopadowego - Oddziału Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach. Budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-336, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Siedlcach z dnia 11 lipca 1986 roku.
  Właściciel - Województwo Mazowieckie; KW SI1S/00131043/0.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Cabaj
Odpowiada:Krzysztof Cabaj
Wytworzył:Krzysztof Cabaj
Data ostatniej zmiany:2023-06-06 11:30:22

Archiwum

Data Autor
2023-02-13 14:05 Krzysztof Cabaj zobacz
2023-02-06 10:20 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 18:16 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 18:16 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 18:16 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 18:15 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:05 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:03 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-12-02 13:02 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-27 16:13 zobacz
2011-10-27 16:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1670