Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach
drukuj

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

W Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach  prowadzone są rejestry zabytków, archiwaliów, fotografii, druków zwartych, czasopism, kartografii, pism przychodzących i wychodzących.

 

W Muzeum prowadzona jest:

 • księga wpływu muzealiów,
 • księga depozytów,
 • rejestr umów merytorycznych.

 

Dział Archeologiczno-Historyczny prowadzi:

 • księgę inwentarzową muzealiów archeologicznych,
 • księgę inwentarzową muzealiów historycznych,
 • księgę inwentarzową muzealiów etnograficznych,
 • księgę inwentarzową muzealiów fotografii archiwalnej,
 • księgę inwentarzową muzealiów numizatycznych,
 • spis dóbr kultury nie będących muzealiami – zbiory archeologiczne,
 • spis dóbr kultury nie będących muzealiami – zbiory historyczne,
 • spis dóbr kultury nie będących muzealiami – zbiory etnograficzne,
 • spis dóbr kultury nie będących muzealiami – zbiory fotografii archiwalnej,
 • spis dóbr kultury nie będących muzealiami – zbiory numizmatyczne,
 • karty katalogu naukowego,
 • karty magazynowe,
 • wyższe pomoce ewidencyjne (indeksy osobowe i rzeczowe muzealiów oraz dóbr kultury nie będących muzealiami).

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zbiorów Sztuki prowadzi:

 • księgę inwentarzową muzealiów działu sztuki,
 • karty katalogu naukowego,
 • karty magazynowe,
 • rejestr muzealiów działu sztuki wyłączonych z inwentarza,
 • rejestr negatywów fotografii zbiorów działu sztuki,
 • katalog fiszkowy zbiorów działu sztuki w układzie alfabetycznym i rzeczowym.

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Upowszechniania prowadzi:

 • księgę przychodu i rozchodu wydawnictw muzealnych,
 • rejestr rozchodu wydawnictw muzealnych przeznaczonych na promocję.

 

Dział Księgowości prowadzi:

 • rejestr umów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja ilościowo-wartościowa,
 • ewidencja ilościowa.

 

Biblioteka prowadzi:

 • księgę inwentarzową druków zwartych,
 • księgę inwentarzową wydawnictw ciągłych,
 • księgę inwentarzową zbiorów specjalnych,
 • katalog główny alfabetyczny i rzeczowy,
 • katalog czasopism,
 • kartotekę regionalną,
 • ewidencję darów materiałów bibliotecznych.

 

Dział Administracji i Kadr prowadzi:

 • książkę kancelaryjną dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • ewidencja zwiedzających.

 

Archiwum zakładowe:

 • wykaz spisów zdawczo-odbiorczych,
 • spisy zdawczo-odbiorcze.

 

Zasady udostępniania:

 1. Dane zawarte w księgach inwentarzowych muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum oraz właściwym organom powołanym do nadzoru muzeów.
 2. Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.
 3. Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Cabaj
Odpowiada:Krzysztof Cabaj
Wytworzył:Krzysztof Cabaj
Data ostatniej zmiany:2023-04-19 12:55:31

Archiwum

Data Autor
2023-02-13 10:05 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 16:37 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 16:33 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 16:00 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 15:59 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 15:58 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 15:58 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 15:47 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 15:47 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-12 12:30 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 10:09 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 10:09 Krzysztof Cabaj zobacz
2011-10-27 16:13 zobacz
2011-10-27 16:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2670