Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach
drukuj

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

1. Bieżąca działalność i zobowiązania Muzeum są finansowane z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

  • wpływy z prowadzonej działalności;
  • dotacje otrzymywane od organizatora instytucji;
  • środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

2. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

4. Muzeum może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami, w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi.

5. Dochód z działalności gospodarczej może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową Muzeum.

6. Zaciągnięcie przez Muzeum kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Cabaj
Odpowiada:Krzysztof Cabaj
Wytworzył:Krzysztof Cabaj
Data ostatniej zmiany:2012-01-09 10:51:34

Archiwum

Data Autor
2012-01-09 09:43 Krzysztof Cabaj zobacz
2012-01-09 09:34 Krzysztof Cabaj zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1522