drukuj

Psycholog - 21.02.2017 r.

 

Łomża, 21.02.2017r.

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej- 1 etat

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • minimum 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe:

 • ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność  i systematyczność.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ukończenie innych szkoleń,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135, 2281, z 2016r. poz. 195, 6772)”.

Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 161 do dnia  15 marca 2017r., do godz. 15.00 - decyduje data wpływu oferty do OIK w Łomży. Aplikacje powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy- psycholog". Oferty, które wpłyną do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Nita
Odpowiada:Katarzyna Nita
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2017-02-21 13:14:51

Archiwum

Data Autor
2017-02-21 13:13 Katarzyna Nita zobacz
2017-02-21 12:43 Katarzyna Nita zobacz
2017-02-21 12:41 Katarzyna Nita zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 352