tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
VII Ogród Jordanowski
drukuj

Struktura własnościowa i Organy w VII O.J.

Organami VII Ogrodu Jordanowskiego są:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Szczegółowe kompetencje Organów zawarte są w Statucie VII Ogrodu Jordanowskiego w § 4 

VII Ogród Jordanowski w Warszawie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego w rozumieniu art. 71 ust 1 Ustawy o Systemie oświaty oraz rozdz. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 12 maja 2011r.  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, zapewniającą bezpłatną organizację zajęć pozaszkolnych.

Organem prowadzącym VII Ogród Jordanowski jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga-Północ.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.) 
  3. Akt założycielski VII Ogrodu Jordanowskiego
  4. Statut VII Ogrodu Jordanowskiego

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Sobiecka
Odpowiada:Elżbieta Sobiecka
Wytworzył:15.07.2015r.
Data ostatniej zmiany:2019-05-13 23:57:31

Archiwum

Data Autor
2019-05-13 23:56 Elżbieta Sobiecka zobacz
2019-05-13 23:55 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 23:29 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-12-17 23:29 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-07-16 13:00 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-07-16 12:59 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-07-16 12:58 Elżbieta Sobiecka zobacz
2015-07-16 12:23 Elżbieta Sobiecka zobacz
2012-11-15 08:53 Kinga Kłos zobacz
2012-11-09 11:26 Kinga Kłos zobacz
2012-11-08 14:42 Kinga Kłos zobacz
2012-11-08 13:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 516