tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
VII Ogród Jordanowski
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat szkoły:

 1. Księgi ewidencji uczniów
 2. Rejestr wydanych upoważnień
 3. Rejestr opinii i orzeczeń
 4. Rejestr zwolnień lekarskich
 5. Ewidencja wyjść służbowych
 6. Ewidencja pieczęci i pieczątek
 7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 8. Księgi inwentarzowe
 9. Dokumentacja finansowo-księgowa

Kadry:

Pracownicy pedagogiczni:

 1. Wykaz pracowników pedagogicznych
 2. Rejestr wydanych legitymacji służbowych
 3. Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 4. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 5. Rejestr nieobecności w pracy
 6. Ewidencja zwolnień lekarskich
 7. Pracownicy niepedagogiczni

Wykaz pracowników administracji i obsługi

 1. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
 2. Kartoteki wydanej odzieży ochronnej
 3. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

Dyrektor:

 1. Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej
 2. Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych

Dokumenty związane z BHP:

 1. Rejestr wypadków pracowniczych
 2. Rejestr wypadków uczniowskich

Udostępnianie informacji publicznej:

VII Ogród Jordanowski  udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elzbieta Sobiecka
Odpowiada:Elzbieta Sobiecka
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2015-12-18 00:08:23

Archiwum

Data Autor
2015-12-18 00:06 Elzbieta Sobiecka zobacz
2015-12-18 00:04 Elzbieta Sobiecka zobacz
2015-12-18 00:00 Elzbieta Sobiecka zobacz
2015-07-16 13:03 Elzbieta Sobiecka zobacz
2012-11-08 13:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1040