Biuletyn Informacji Publicznej
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
drukuj

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Rydułtowach, ul. Adama Mickiewicza 33.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ognisku,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami                              i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Ognisko, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Ogniska, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Ogniska.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Ognisko przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Ognisko wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Adama Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy lub pocztą elektroniczną, na adres: opprydultowy@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator Danych OPP w Rydułtowach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres e-mail: iod@mzopo.rydultowy.pl lub poprzez kontakt telefoniczny bądź osobisty z Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewelina Swoboda
Odpowiada:Ewelina Swoboda
Wytworzył:Ewelina Swoboda
Data ostatniej zmiany:2018-12-14 13:29:44

Archiwum

Data Autor
2018-12-14 13:29 Ewelina Swoboda zobacz
2018-08-22 13:51 Ewelina Swoboda zobacz
2018-08-22 13:47 Ewelina Swoboda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 233