Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
drukuj

Zamówienie publiczne - koszulki

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W związku z projektem „Modernizacja Pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy warszawskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i złożoną przez Państwa ofertę na druk 450 koszulek informujemy, że w postępowaniu zostały złożone dwie oferty: 1) – Top Reklamowe Tomasz Pietrzykowski (druk kolorowy 7000 zł netto, druk czarno-biały 5100 zł netto), oraz 2) firma SEPI Marcin Szmidt (druk kolorowy 7895 netto, czarno-biały 4.865,5 netto).

Budżet zadania, jakim dysponuje Samorządowa Instytucja Kultury to 6 tys. zł brutto. W przewidzianym przez nas budżecie mieści się jedynie oferta druku czarno-białego Sepi Marcin Schmidt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, przy ul. Matarewicza 148,  05-230 Ossów w ramach projektu pt. „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej„ (Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00   zawarta w dniu 19 marca 2014 r.) ogłasza zamówienie na dostarczenie materiałów promocyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w postaci 450 białych koszulek z nadrukiem (przód + tył) w czterech rozmiarach.

 

Koszulki muszą zawierać obowiązkowo: z przodu nadruk z grafiką dostarczoną przez zamawiającego (wielkość grafiki - A4), na plecach u dołu nadruk Regionalnego Programu Operacyjnego (zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013, dostępnymi pod linkiem: http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html ) odpowiednie znaki graficzne, które stanowią logotyp RPO WM zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w Wytycznych:

-  logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego, zamieszczone z lewej strony zestawienia znaków,

-  emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków,

-  logotyp marki Mazowsze umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE,

-  informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 14 maja 2014 roku. Termin składania ofert: 2 maja 2014 roku.

Więcej informacji znajduje się w dokumentach do pobrania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Rafał Orych
Odpowiada:Rafał Orych
Wytworzył:Rafał Orych
Data ostatniej zmiany:2021-12-29 14:46:19

Archiwum

Data Autor
2014-05-19 10:20 Maciej Czerski zobacz
2014-04-24 14:02 Maciej Czerski zobacz
2014-04-24 14:02 Maciej Czerski zobacz
2014-04-24 13:48 Maciej Czerski zobacz
2014-04-24 13:47 Maciej Czerski zobacz
2014-04-22 15:29 Maciej Czerski zobacz
2014-04-22 15:28 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1631