Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
drukuj

Zamówienie publiczne - wydawnictwo

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Opracowanie redakcyjne, druk i transport wydawnictwa informacyjno-turystycznego” w ramach projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy warszawskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 informujemy, że w postępowaniu zostały złożone cztery oferty wyszczególnione w tabeli jak niżej:

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

1

 

„MadonmediA” Przedsiębiorstwo Poligraficzne

2

 

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA INTE-GRA

ul. Księcia Janusza 62/70

01-452 Warszawa

3

 

HASTA – Jacek Szymański

Owczarnia ul. Kazimierzowska 1B

05-807 Podkowa Leśna

4

 

Quadra s.c. ul. Wałbrzyska 14/16

02-739 Warszawa

 

Oferty uzyskały odpowiednio następującą  punktację:

Nr oferty

Liczba punktów t w kryterium ogólna ocena atrakcyjności koncepcji i/lub syntetycznego opisu wydawnictwa/gazety i jej funkcji

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w opracowaniu wydawnictw informacyjno-turystycznych

Razem

1

0

10

0

10

2

6

7

5

18

3

4

7

5

16

4

0

5

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez LOKALNĄ ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ INTE-GRA ul. Księcia Janusza 62/7   01-452 Warszawa, ponieważ  oferta tej firmy uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte dla postępowania  kryteria wyboru ofert.

Rozstrzygnięcie w postaci dokumentu pdf jest dostępne do pobrania poniżej.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, w ramach projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00 zawarta w dniu 19 marca 2014 r. na "Opracowanie redakcyjne, druk i transport wydawnictwa informacyjno-turystycznego".

 

Treść ogłoszenia i druki ofertowe znajdują się w plikach do pobrania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Rafał Orych
Odpowiada:Rafał Orych
Wytworzył:Rafał Orych
Data ostatniej zmiany:2021-12-29 14:49:12

Archiwum

Data Autor
2014-05-30 13:42 Maciej Czerski zobacz
2014-05-30 13:40 Maciej Czerski zobacz
2014-05-30 13:40 Maciej Czerski zobacz
2014-05-07 16:22 Maciej Czerski zobacz
2014-05-06 15:16 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1487