Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
drukuj

Zamówienie publiczne - multimedia

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Interaktywny pakiet multimedialny” w ramach projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 informujemy, że w postępowaniu zostały złożone dwie oferty wyszczególnione w tabeli poniżej:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

1

 

SOFTFIN Sp. z o.o.

90-562  Łódź, ul. Łąkowa 7B

2

 

ARBUZZ Artur Studziński

02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 11/15 lok. 101

 

Oferty uzyskały odpowiednio następującą  punktację:

Nr oferty

Liczba punktów  w kryterium ogólna ocena atrakcyjności przedstawionej koncepcji rozwiązań i mechanizmów zastosowanych w pakiecie multimedialnym

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji podobnych zamówień z zakresu multimediów

Razem

1

7

9

3

19

2

5

10

8

23

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez ARBUZZ Artur Studziński       02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 11/15 lok. 101, ponieważ  oferta tej firmy uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte dla postępowania  kryteria wyboru ofert.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 11.06 do godz. 16.00, ze względu na zgłaszane uwagi, iż pierwotnie wyznaczony termin składania ofert nie zapewniał wystarczającego czasu na ich przygotowanie.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i Odpowiedzi:

W dniu 9.06.2014 firma Arbuzz przesłała następujhące pytanie:

Czy oferta powinna obejmować wydruk materiałów promocyjnych?

Odpowiedź w dniu 09.06.14:

Tak

 

W dniu 9.06.2014 firma SoftFin przesłała następujhące pytania:

 

 1. Czy Kiosk Multimedialny może być tożsamym urządzeniem do Monitorów Multimedialnych (dotykowych) wymaganych w zapytaniu z tym, że umieszczonym w pozycji nachylonej? [Kiosk byłby po prostu monitorem dotykowym umieszczonym pod kątem na nóżce – podobnie jak kioski informacyjne w galeriach handlowych].
  Przy takim rozwiązaniu Zamawiający otrzymuje dodatkowo możliwość swobodnej zamiany kontentu pomiędzy 3 podobnymi urządzeniami, zarządzanie, wyświetlanie filmów, itd. 
 2. Jaka jest preferowana wielkość ekranu dla Kiosku Multimedialnego? Czy wobec wyboru opcji opisanej w pytaniu 1 może to być taka sama przekątna jak w przypadku Monitorów Multimedialnych?
 3. Jaki ma być średni czas użytkowania Kiosku Multimedialnego na dobę? [Chodzi o czas włączenia w ciągu doby.]
 4. Jaka jest preferowana wielkość ekranu dla Monitorów Multimedialnych?
 5. Jaki ma być średni czas użytkowania Monitorów Multimedialnych na dobę? [Chodzi o czas włączenia w ciągu doby.]
 6. Czy Monitory Multimedialne mają mieć możliwość sprzężenia z Systemem Nagłośnienia?
 7. Czy Monitory Multimedialne mają mieć możliwość sprzężenia ze sobą? [możliwość zarządzania, wyświetlania tej samej treści, bądź uruchamiania zbiorów aplikacji w zależności od potrzeb – np. wyświetlanie mapy Boju raz na jednym monitorze, a w innym momencie na drugim].
 8. Co w przypadku Systemu Nagłośnienia oznacza „komfortowe i profesjonalne korzystanie z Sali projekcyjnej”? Czy oznacza to uzyskanie jakości dźwięku Surround 5.1, 6.1 czy 7.1? Czy dźwięk ma się rozchodzić stereofonicznie, czy strefowo?
 9.  Czy Projektor Multimedialny ma wyświetlać obraz w rozdzielczości 800x600, HD czy Full HD? Czy Projektor Multimedialny ma umożliwiać wyświetlanie obrazów 3D?
 10. Czy po Wirtualnym Prezenterze Zamawiający oczekuje, że ma to być urządzenie na którym będzie zainstalowana aplikacja „Wirtualny Prezenter/Doradca” jakie są np. używane na portalach WWW jako awatary? Czy ma to być raczej rodzaj instalacji przestrzennej a’la holograficznej w postaci „Wirtualnego Prezentera” „samodzielnie” umiejscowionego w jakimś miejscu pawilonu? [np. przy wejściu]
 11. Gdzie i w jakiej formie Zamawiający będzie chciał umiejscowić Wirtualnego Prezentera? [ma to wpływ na treść i formę wypowiedzi]
 12. Czy poprzez oprowadzanie przez Wirtualnego Prezentera, Zamawiający ma na myśli oprowadzanie w formie prezentacji czy poprzez „przekazywania” zwiedzającego z jednego stanowiska Prezentera do drugiego? [w takim przypadku potrzebne byłyby kilka stanowisk Wirtualnego Prezentera].
 13. Czy Stanowiska Odsłuchowe mają posiadać możliwość także czytania tekstu? Czy tylko mają umożliwiać odsłuchanie wcześniej nagranych wypowiedzi?
 14. Odnośnie „Montażu i obróbki cyfrowej …”; Zamawiający wskazał jeden ze sposobów „promocji masowej” i „oprowadzania” określający wydrukowanie ulotek i przewodników. Jednak podał także, iż są to tylko sugestie. Czy wobec tego zostanie zatwierdzony jako poprawny sposób rozwiązania ww. zagadnień poprzez dołączenie do Kiosku Multimedialnego urządzenia drukującego w kolorze, które to „na bieżąco” wydrukuje dla nowej osoby zwiedzającej ulotkę zawierającą aktualny stan i układ „zawartości pawilonu” oraz przewodnik także odnoszący się do aktualnego stanu pawilonu?
 15. Czy Zamawiający w przyszłości planuje dołączenie do rozwiązania „promocji masowej” możliwość drukowania pamiątek przy użyciu drukarki 3D?
 16. Prosimy o podanie niezbędnej ilości i długości animacji jakie mają wejść w skład pakietu „prezentacja” jaką mamy dostarczyć Zamawiającemu?
 17. Czy funkcjonalności aplikacji wymaganych do obsługi Monitorów Multimedialnych mogą zawierać się jako opcje w jednej aplikacji? Czy mają być rozdzielone i uruchamiane „od górnie” przez Administratora?
 18. Jaki jest dopuszczalny protokół połączenia pomiędzy Kioskiem Multimedialnym, a Urządzeniem Mobilnym Zwiedzającego celem udostępnienia aplikacji na urządzenia mobilne? Biorąc pod uwagę wymogi bezpieczeństwa, nie proponujemy rozwiązań bezpośrednich (np. podłączenie Kiosku z urządzeniem mobilnym przez kabel USB czy RS). Takie rozwiązania umożliwiają Zwiedzającemu bezpośrednią ingerencję w sprzęt pozwalając np. na wywołanie spięcia.   Proponujemy raczej rozwiązania w postaci Bluetooth czy Wifi gdzie KM udostępniałby zasób dyskowy z daną aplikacją. Które rozwiązanie Zamawiający preferuje?

 

Odpowiedzi w dn. 09.06.2014:

1. Tak, jest to uzależnione od całościowej koncepcji oferenta.

2. Nie ma preferowanej wielkości. Rozmiar monitorów jest uzależniona od oceny oferenta co do funkcjonalności urządzeń w zadanej powierzchni.

3. Około 8 godzin w stanie czuwania, aktywne działanie (interakcja z użytkownikiem) ok 3 godz. na dobę.

4. Tak samo jak odpowiedź 2.

5. Tak samo jak odpowiedź 3.

6. Nie jest to wymogiem, ale będzie dodatkowym atutem.

7. Nie jest to wymogiem, lecz będzie dodatkowym atutem w przypadku spójności z całością przedstawionej koncepcji.

8. Dobór urządzeń powinien być adekwatny do zaprezentowanej koncepcji koncepcji i uzasadniony ekonomicznie.

9. Projektor powinien wyświetlać obraz w rozdzielczości minimum HD, bądź wyższej (dodatkowy atut). Zamawiający nie wymaga możliwości wyświetlania obrazów 3d.

10. Wybór opcji ekspozycji prezentera zamawiający pozostawia oferentom.

11. W strefie recepcyjnej, lub sali projekcyjno-konferencyjnej – umiejscowienie prezentera będzie wynikało z koncepcji oferentów.

12. Forma komunikacji „wirtualnego prezentera” z gośćmi pawilonu powinna wynikać z koncepcji oferenta i być uzasadniona ekonomicznie.

13. Urządzenia odsłuchowe muszą przede wszystkim odtwarzać nagrane wcześniej materiały i posiadać interfejs umożliwiający użytkownikom poruszanie się po bazie nagranych materiałów. Możliwość czytania tekstu będzie dodatkowym atutem.

14. Zaproponowane rozwiązanie mieści się w ramach wymaganych przez zamawiającego. Umieszczenie takiej funkcjonalności w koncepcji będzie dodatkowym atutem.

15. Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości. Umieszczenie takiej funkcjonalności w koncepcji będzie dodatkowym atutem.

16. Długość animacji oraz ich ilość powinna wynikać z zaprezentowanej przez oferenta koncepcji.

17. Zamawiający nie ogranicza oferenta w tej kwestii.

18. Zamawiający preferuje bezprzewodową komunikację pomiędzy użytkownikiem i kioskiem multimedialnym.

 

W dniu 04.06.2014 firma Alpha Vision przesłała następujące pytania:

1.    Jak przestrzeń ma być nagłaśniana, do jakich celów (przemówienia muzyka występy?)? Czy obiekt ma być wyposażony w mikrofony? Jeżeli tak to jakie i ile?


2.    Dostawa i montaż sprzętu do stanowisk odsłuchowych w pawilonie ekspozycyjnym – jak rozumiem mają być to słuchawki + system odtwarzania materiałów?


3.    Dostawa i montaż 2 monitorów z nakładką dotykową oraz stworzenie aplikacji wraz z zawartością (contentem) graficzną, tekstową i dźwiękową do obsługi monitorów dotykowych - jaka ma być wielkość ekranów?
Ile materiałów trzeba zmieścić w aplikacji i jak będą one przekazane? Czy są zdigitalizowane czy trzeba to będzie wykonać?


4.    Dostawa i montaż kiosku multimedialnego oraz stworzenie aplikacji wraz z zawartością do kiosku multimedialnego - jaki typ kiosku? Jaka przekątna ekranu, czy ma mieć funkcjonalność ułatwiającą korzystanie z urządzeń niepełnosprawnym?


5.    Dostawa i montaż oraz nagranie studyjne wirtualnego prezentera - w jaki sposób WP ma wchodzić w interakcję z widzami? Potrzebny bardziej szczegółowy opis założeń instalacji.

6.    Dostawa i montaż projektora i ekranu multimedialnego – jakiej mocy projektor, jakiej wielkości ekran? Jaki poziom zaciemnienia pomieszczenia?

 

Odpowiedzi w dniu 05.06.2014:

1. Zamawiajacy potrzebuje przede wszystkim systemu nagłośnienia sali prezentacyjnej (ok. 50 m2). Nagłośnienie będzie wykorzystywane przede wszystkim do prezentacji materiałów audiowizualnych. Nie ma potrzeby użycia mikrofonów.

2. Słuchawki, system odtwarzania materiałów z interfejsem umożliwiającym użytkownikowi wybór materiałów.

3. Wielkość ekranów jest uzależniona od materiałów, jakie zaproponują Państwo do prezentacji. Zamawiający nie chce ograniczać kreatywności dostawców. Rozmiar powinien być dostosowany do ich przeznaczenia - chodzi o możliwość prezentacji i interakcji użytkownika z przedstawionym materiałem. Punktem odniesienia może być też rysunek techniczny zawarty w dokumentacji.

4. Kiosk i jego zawartość będzie wynikała z zaproponowanej przez państwa koncepcji. Ułatwienia dla niepełnosprawnych nie są wymogiem, ale będą na pewno dodatkowym atutem.

5. Zamawiający brał pod uwagę trzy formy komunikacji: dotykową, dźwiękową, lub opartą na technologii kinect. Jednak to od zamawiającego zależy, czy wybierze jedną z powyższych form interakcji, czy zaproponuje inną formę.

6. Pomieszczenie bez okien, z otwartym przejściem. Rodzaj projektora i wielkość ekranu powinna być dostosowana do wielkości pomieszczenia. Pod względem eksploatacyjnym zamawiający przewiduje, że projektor będzie używany ok. 5 godz. w tygodniu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach projektu pt. „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej” (Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00   zawarta w dniu 19 marca 2014 r.) Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy warszawskiej 1920 roku” zaprasza do składania ofert w ramach zadania pt. „Interaktywny pakiet multimedialny”.

Ogłoszenie, formularz ofertowy a także materiały pomocnicze znajdują się w załacznikach.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Rafał Orych
Odpowiada:Rafał Orych
Wytworzył:Rafał Orych
Data ostatniej zmiany:2021-12-29 14:47:33

Archiwum

Data Autor
2014-06-17 16:55 Maciej Czerski zobacz
2014-06-09 15:59 Maciej Czerski zobacz
2014-06-09 15:02 Maciej Czerski zobacz
2014-06-09 14:05 Maciej Czerski zobacz
2014-06-09 10:15 Maciej Czerski zobacz
2014-06-05 15:37 Maciej Czerski zobacz
2014-06-02 15:44 Maciej Czerski zobacz
2014-06-02 15:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1601