Biuletyn Informacji Publicznej
Lwówecka Biblioteka Publiczna
drukuj

Informatyk oferta pracy

Zaproszenie do złożenia oferty

na świadczenie usług informatycznych

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim

 

I. Zamawiający:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim Plac Wolności 1,
59-600 Lwówek Śląsk

II. Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewne,
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-Znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych i instytucji kultury,
- Znajomość zintegrowanego systemu  bibliotecznego ALEPH,
- Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows,
- Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
- Ogólną znajomość systemu operacyjnego Linux,
- Podstawowa znajomość technologii sieciowych,
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (współpraca i efektywna komunikacja),
- Doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta,
- Posiadanie czynnego prawa jazdy kat B, 
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

- Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,
- Skrupulatność, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych,
- Gotowość stałego podnoszenia kwalifikacji.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

- Administrowanie siecią komputerową oraz bazami danych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim: w bibliotece centralnej oraz filiach wiejskich,
- Nadzór nad sprzętem komputerowym, diagnozowanie i usuwanie problemów związanych z naprawą sprzętową (odpłatność za podzespoły po stronie Zamawiającego) oraz nad oprogramowaniem zainstalowanym u Zamawiającego;
- Modernizacja i bieżąca aktualizacja witryny internetowej biblioteki,
- Zabezpieczenie techniczne baz danych,
- Nadzór nad zintegrowanym systemem bibliotecznym Aleph,
- Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania antywirusowego,
- Dordztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- Dbałość o stan powierzonego mienia.

V. Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na czas jednego roku, z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

VI. Kryteria oceny oferty:

Kryterium rozpatrywania ofert jest cena oraz doświadczenie Wykonawcy.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim Plac Wolności 1, 59-600 Lwówek Śląski

 

Termin składania ofert: 30.04.2019 r., godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Joanna Kret, tel. 75 782 4544

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Zienowicz
Odpowiada:Joanna Kret
Wytworzył:Joanna Kret
Data ostatniej zmiany:2019-04-25 09:06:06

Archiwum

Data Autor
2019-04-25 08:53 Joanna Kret zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 175