Przedmiot działalności

Powiatwy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim wykonuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Do zadań tych należy:

1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmująca:

2. Badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,

3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 

W szczególności do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4,7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art .68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust.1 pkt 3 lit.a, art. 76, art. 78 oraz art .97 ust 1. ustawy - Prawo budowlaneArtykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Eliza Piłat
Odpowiada:Grażyna Legwant
Wytworzył:Eliza Piłat
Data ostatniej zmiany:2016-10-12 08:33:37

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 845