Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Załatwianie spraw

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej. W zakresie przyjmowania wniosków i załatwiania spraw działa w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioski i zawiadomienia  przyjmowane są na piśmie za pośrednictwem poczty lub składane bezpośrednio w sekretariacie PINB. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego lub odpowiedzi na pismo.

W niniejszej zakładce zamieszczono opis poszczególnych procedur. Szczegóły dotyczące ich załatwienia zamieszczono w Kartach procedur. Dla ułatwienia w zakładkach zamieszczono również druki z których można korzystać przy załatwianiu spraw.

 

UWAGA:

Stosowanie druków zamieszczonych na stronie PINB nie jest obowiązkowe. Zaleca się jednak ich stosowanie, gdyż zawierają one wszelkie informacje niezbędne do pozytywnego załatwienia spraw.

Do wniosków i zawiadomień nie dołączać wydruków "Kart procedury", mają one jedynie charakter informacyjny przy przygotowaniu i wypełnianiu wniosku.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2021-05-26 10:10:38

Archiwum

Data Autor
2013-10-21 14:14 Gabriel Kuczera zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2519